Styrk dit forhold med terapi

14 august 2019 Astrid Pedersen
Styrk dit forhold med terapi

Lever du i et parforhold, som er præget af daglig irritation og frustration både fra din egen og fra din partners side? Overvejer I ofte at gå fra hinanden – men er der for meget på spil, for eksempel en familie? Og nærer I begge et grundlæggende ønske om at få kærligheden og fællesskabet tilbage, således at parforholdet kan lykkes? Så er parterapi med stor sandsynlighed en mulig løsning for jer.

Hvad er parterapi?

Parterapi er en disciplin inden for den psykoterapeutiske metode, inden for hvilken der arbejdes med de dynamikker, som typisk opstår i et parforhold. Alle, som nogen sinde har været i et længere varende parforhold, ved, at der kan opstå onde cirkler og nedad gående spiraler, som udarter sig i måden hvorpå man som partnere betragter hinanden, taler til hinanden og behandler hinanden i det daglige. Ofte kan handle- og tanke mønstre, grundlagt i fortiden, danne basis for den måde hvorpå vi behandler vores partner. Og så kan der hurtigt udvikle sig negative dynamikker, som ikke er hensigtsmæssige for forholdet og samlivet – og for et eventuelt familie liv.

Her kan parterapi hjælpe. Parterapi – og psykoterapi i det hele taget – er bygget op omkring metoder, som har til formål at skabe forståelse for de tanker og handlinger, som udgør vores daglige liv, og som har afgørende indflydelse på vores trivsel og omgang med andre mennesker. Under et parterapi forløb vil diverse problematikker i forholdet blive afdækket i samspil mellem terapeuten og de deltagende individer.

Hvem kan have glæde af parterapi?

Alle par, som føler, at forholdet synger på sidste vers – men som gerne vil bevare dette – bør prøve parterapi inden forholdet får dødsstødet. Rigtig mange par er kommet ud på den anden side med et styrket parforhold efter et intensivt terapi forløb – læs mere, og book tid til parterapi i Aalborg, på kroppsykoterapeut.dk

Flere Nyheder